Home   /   Diensten   /   Crematies

Crematies

Alle formaliteiten door ons geregeld

Uitstrooien van de as op een kerkhof, thuis of op zee

De uitstrooiing van as op een kerkhof naar keuze is een gratis service die wordt verzorgd door de betrokken gemeentelijke diensten.

Bij uitstrooiing van de as thuis dient u een aanvraag “Toelating tot uitstrooiing thuis” te ondertekenen. Deze aanvraag wordt opgemaakt door de begrafenisondernemer en zal ingediend worden bij de gemeente waar u woont zodat deze haar toelating kan verlenen.

Heeft u meerderjarige kinderen samen met de betrokken overledene, dan dienen alle wettelijke kinderen hiervoor schriftelijk akkoord te geven. Is de laatste van beide ouders overleden dan dienen eveneens alle wettelijk kinderen van de overledene schriftelijk akkoord te geven.

Een uitstrooiing van as op zee kan indien gewenst aangevuld worden met een kleine zeeceremonie in het bijzijn van de familie! De uitstrooiing gebeurt volgens de wet in samenspraak met de gemeentelijke dienst van Oostende of Nieuwpoort. De kosten voor de taks en de huur van de boot variëren van €650 tot €850.

Een uitstrooiing op zee duurt gemiddeld  1,5 à 2 uur (afvaart en terugvaart). Afvaarten kunnen van begin maart tot eind september en enkel na reservatie via de begrafenisondernemer! Of een geplande uitstrooiing kan plaatshebben op de gereserveerde dag en het uur is afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierover beslist enkel en alleen de kapitein van dienst.

Naast de familie gaat ook een gemeentelijk ambtenaar mee aan boord. Uiteraard wordt u de dag voordien op de hoogte gebracht of alles kan doorgaan zoals voorzie

Bewaren van de asurne in het columbarium op het kerkhof

Wanneer u opteert voor het bewaren van de asurne in het columbarium op een kerkhof naar keuze dan wordt dit aangevraagd aan de betreffende gemeentelijke dienst.

U kunt opteren voor het aankopen van een nieuw columbarium (meestal voor 2 personen) of, wanneer u reeds een columbarium bezit, een bijzetting van een asurne aanvragen. In dat laatste geval kan de verlenging van de huidige concessieduur een optie zijn gezien de verplichte grafrust van 10 jaar (ook geldig bij crematie).

Verlenging / hernieuwing van de concessie

In beide gevallen geldt dat u als eigenaar van het columbarium kan hernieuwen als de concessietijd verlopen is! Dit aan de op dat ogenblik geldende termijnen en tarieven. Deze termijnen en tarieven worden opgesteld door de gemeente.

Attentie: Als de betrokken overledene niet-inwoner is van de gemeente/het kerkhof waarvoor u opteert dient u mogelijks een taks te betalen of het columbarium aan te kopen aan het niet-inwonerstarief!

Bewaren van de asurne thuis

Toelating tot bewaren van de asurne thuis

Wenst u de as thuis te bewaren, dan dient u een aanvraag “Toelating tot bewaren van de asurne thuis”  te ondertekenen. Deze aanvraag wordt opgemaakt door de begrafenisondernemer en wordt ingediend bij de gemeente waar u woont zodat deze laatste haar toelating kan verlenen.

Indien u geen eigenaar bent van de woning op het adres waar de urne zal worden bewaard, dient u schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar van de woning.

Heeft u meerderjarige kinderen samen met de betrokken overledene; dan dienen alle wettelijke kinderen hiervoor hun schriftelijk akkoord te geven. Is de laatste van beide ouders overleden dan dienen eveneens alle wettelijk kinderen van de overledene hun schriftelijk akkoord te geven.

Kunt u om emotionele of praktische redenen het bewaren van de asurne thuis niet meer aan; dan kan u een herziening betreft eindbestemming aanvragen in de betreffende gemeente. Bewaring van de asurne thuis is dus niet onomkeerbaar !

Begraven van de asurne op een kerkhof

Wanneer u opteert voor het begraven van de asurne op een kerkhof naar keuze dan wordt dit bij het overlijden aangevraagd aan de betreffende gemeentelijke dienst. U kunt kiezen voor het aankopen van een nieuw graf/grafkelder of, indien u reeds een graf/grafkelder in uw bezit hebt, een bijzetting van een asurne aanvragen.

Verlenging / hernieuwing van de concessie

In dat laatste geval kan de verlenging van de huidige concessieduur een optie zijn gezien de verplichte grafrust van 10 jaar (ook geldig bij crematie).

In beide gevallen geldt dat u als eigenaar van het graf de concessie kan hernieuwen als deze verlopen is! Dit gebeurt dan voor de huidig geldende termijnen en aan de huidig geldende tarieven. Deze termijnen en tarieven zijn opgesteld door de gemeente.

Nieuw: U kunt ook in plaats van een groot graf/grafkelder een urnenveldje of urnenkelder aankopen op een kerkhof naar keuze. Deze kleinere graven zijn u misschien al opgevallen op het kerkhof.

Attentie: Het is mogelijk dat wanneer de betreffende overledene niet-inwoner is van de gemeente/het kerkhof waarvoor u opteert er een taks dient betaald te worden of dat u het graf, de grafkelder, het urnenveldje of urnenkelder moet aankopen aan het niet-inwonerstarief!

Begraven van de asurne thuis

Toelating tot begraven van de asurne thuis

Wanneer u de asurne thuis wenst te begraven moet u een aanvraag “Toelating tot begraven van de asurne thuis” ondertekenen. Deze aanvraag wordt opgemaakt door de begrafenisondernemer en zal ingediend worden in de gemeente waar u woont zodat deze laatste haar toelating kan geven.

Indien u geen eigenaar bent van de woning op het adres waar de urne zal worden begraven, dient u schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar van de woning.

Heeft u meerderjarige kinderen samen met de betrokken overledene; dan dienen alle wettelijke kinderen hiervoor hun schriftelijk akkoord te geven. Is de laatste van beide ouders overleden dan dienen eveneens alle wettelijk kinderen van de overledene hun schriftelijk akkoord te geven.

Kunt u om emotionele of praktische redenen het bewaren van de asurne thuis niet meer aan; dan kan u een herziening betreft eindbestemming aanvragen in de betreffende gemeente. De asurne thuis begraven is dus niet onomkeerbaar!

Wilt u graag meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.