Home   /   Diensten   /   Begraven

Begraven

Begrafenissen tot in de puntjes geregeld

Begraven in een nieuw graf

U kunt opteren voor de aankoop van een nieuw graf of u komt in aanmerking voor gemeentegrond.

De aankoop van een nieuw graf

De aankoop van een nieuw graf (= nieuwe grafconcessie) kan op het kerkhof naar keuze en dit voor 1, 2 of meerdere personen met telkens een mininum van 10 jaar (wegens wettelijk verplichte grafrust) en een maximum van 50 jaar; naargelang uw wens of budget.

De geldende tarieven en verplichte concessieduur zijn opgemaakt door het dorp, de gemeente of de stad van het gekozen kerkhof en kunnen dus verschillen van plaats tot plaats. Eeuwigdurende grafconcessies bestaan niet meer en zijn vervangen door 50 jaar met verlengingsmogelijkheden voor opnieuw min. 10 jaar en max.
50 jaar!

Attentie: Wanneer u een kerkhof kiest en dit valt buiten de officiële woonplaats van de overledene, zal de desbetreffende gemeente, stad of dorp u een bijkomende taks (= niet-inwonerstaks) aanrekenen waardoor de totale aankoopprijs van het graf duurder zal zijn dan voor de eigen inwoners!

Begrafenisondernemer Haerens dient, zowel bij inwoners als bij niet-inwoners, telkens een “Toelating tot begraven” aan te vragen aan de desbetreffende gemeente. Bij afgifte hiervan wordt uw dierbare overledene officieel aanvaardt op het kerkhof van uw keuze en dit voor altijd of minimum tot het einde van de grafconcessieduur.

U ontvangt na de uitvaartdienst een betalingsverzoek en een eigenaarsformulier (= concessieformulier) van de gemeente/stad uit dat u als eigenaar zeker dient te bewaren.

De eigenaar van het graf is vaak de partner, nog in leven, of iemand anders, nog in leven, mits goedkeuring van de andere familieleden. Hij/zij zal instaan voor de betaling van de aankoop-of verlengingskosten van het graf, ongeacht hoe dit verder onderling geregeld wordt, en zal instaan voor het onderhoud van het graf.

Attentie: Bij een eventuele latere aanvraag tot bijzetting kan het graf nooit worden geopend zonder toestemming van de eigenaar indien niet in de gemeenteboeken staat beschreven aan de wie de grafplaatsen reeds zijn toegekend. Bij ieder overlijden en bij twijfel zal de huidige burgemeester al/niet akkoord toekennen of hierin de eindbeslissing nemen.

Bij het einde van de concessieduur (bv. na 10 jaar) heeft u de mogelijkheid de concessieduur te verlengen/hernieuwen aan de op dat ogenblik geldende termijnen en tarieven. Deze termijnen en tarieven worden opgesteld door de gemeente. U kunt meerdere keren verlengen/hernieuwen of deze overdragen van generatie op generatie.

U komt in aanmerking voor gemeentegrond (= gratis grond)

Ieder dorp, gemeente of stad is wettelijk verplicht, overledenen op zijn grondgebied, te begraven ongeacht hun afkomst. Dit is oorspronkelijk bedoeld voor minder-bedeelden, vondelingen, wezen enz…

Voor deze gemeentegrond zijn geen aankoopkosten te betalen omdat de gemeente eigenaar is van de grond.

Wie voor deze gemeentegrond in aanmerking komt, wordt beslist door de burgemeester van de desbetreffende gemeente.

Ja,  maar uw aanvraag zal worden behandeld door het College van Burgemeester en Schepenen van de desbetreffende gemeente. Alleen zij kunnen dit goed-of afkeuren.

Gemeentegrond is voor een minimum- en maximum duur van 10 jaar zonder verlengingsmogelijkheden.

Bijzetting in een bestaand familiegraf

Aanvraag tot bijzetting in een bestaand familiegraf

Bij een aanvraag tot bijzetting kan het graf nooit worden geopend zonder toestemming van de eigenaar indien niet in de gemeenteboeken staat beschreven aan wie de grafplaatsen reeds zijn toegekend.
Bij twijfel zal de huidige burgemeester al/niet akkoord toekennen of hierin de eindbeslissing nemen.

De eigenaar van het graf is vaak de partner, nog in leven, of iemand anders, nog in leven, mits goedkeuring van de andere familieleden.
Hij/zij zal instaan voor de betaling van de verlengingskosten van het graf, ongeacht hoe u dit verder onderling regelt, en zal instaan voor het verdere onderhoud van het graf.

Bij einde van de concessieduur (bv. na 10 jaar) heeft u de mogelijkheid de concessieduur te verlengen/hernieuwen aan de op dat ogenblik geldende termijnen en  geldende tarieven. Deze termijnen en tarieven zijn opgesteld door de gemeente.

U kunt meerdere keren verlengen/hernieuwen of deze overdragen van generatie op generatie. De nieuw aangestelde eigenaar zal na de uitvaartdienst een betalingverzoek en een eigenaarsformulier (= concessieformulier) toegestuurd krijgen van de gemeente/stad uit dat zeker moet bewaard worden.

Begrafenisondernemer Haerens dient, zowel bij inwoners als bij niet-inwoners, telkens een “Toelating tot begraven” aan te vragen aan de desbetreffende gemeente. Bij afgifte hiervan wordt uw dierbare officieel aanvaardt op het kerkhof naar uw keuze en dit voor altijd of minimum tot einde van de huidige/vernieuwde grafconcessieduur.

Aanvraag tot bijzetting in gemeentegrond

Een aanvraag tot bijzetting in gemeentegrond is niet mogelijk!

Begraven in nieuwe grafkelder

Aankoop van een nieuwe familiegrafkelder

Aankoop (= nieuwe grafkelderconcessie) op het kerkhof naar keuze en dit voor telkens 2 of meerdere personen met een mininum van 10 jaar (wegens wettelijk verplichte grafrust) en een maximum van 50 jaar; naargelang uw wens of budget.

Eeuwigdurende grafkelderconcessies bestaan niet meer en zijn vervangen door 50 jaar met verlengingsmogelijkheden voor opnieuw 50 jaar!

De tarieven en verplichte concessieduur hiervoor geldig zijn opgemaakt door het dorp, de gemeente of de stad van het door u gekozen kerkhof en kunnen dus verschillen van plaats tot plaats.

Attentie: Wanneer u een kerkhof kiest en dit valt buiten de officiële woonplaats van de overledene, zal de desbetreffende gemeente, stad of dorp u een bijkomende taks (= niet-inwonerstaks) aanrekenen waardoor de totale aankoopprijs van de grafkelder duurder zal zijn dan voor de eigen inwoners!

Begrafenisondernemer Haerens dient, zowel bij inwoners als bij niet-inwoners, telkens een “Toelating tot begraven” aan te vragen aan de desbetreffende gemeente.

Bij afgifte hiervan wordt uw dierbare overledene officieel aanvaardt op het kerkhof van uw keuze en dit voor altijd of minimum tot het einde van de grafconcessieduur. U ontvangt na de uitvaartdienst een betalingverzoek en een eigenaarsformulier (= concessieformulier) van de gemeente/stad uit dat u als eigenaar zeker dient te bewaren.

Bij het einde van de concessieduur (bv. na 50 jaar) heeft u de mogelijkheid de concessieduur te verlengen/hernieuwen aan de op dat ogenblik geldende termijnen en tarieven. Deze termijnen en tarieven zijn opgesteld door de gemeente.

U kunt meerdere keren verlengen/hernieuwen of deze overdragen van generatie op generatie.

Wie is eigenaar van de familiegrafkelder (= concessionaris)? De eigenaar van de grafkelder is vaak de partner, nog in leven, of iemand anders, nog in leven, mits goedkeuring van de andere familieleden.

Hij/zij zal instaan voor de betaling van de aankoop-of verlengingskosten van de grafkelder, ongeacht hoe dit verder onderling geregeld wordt, en zal instaan voor het onderhoud van de grafkelder.

Attentie: Bij een eventuele latere aanvraag tot bijzetting kan de grafkelder nooit worden geopend zonder toestemming van de eigenaar indien niet in de gemeenteboeken staat beschreven aan wie de grafplaatsen reeds zijn toegekend.

Bij twijfel zal de huidige burgemeester al/niet akkoord toekennen of hierin de eindbeslissing nemen.

Aanvraag tot bijzetting in gemeentegrond

Een aanvraag tot bijzetting in gemeentegrond is niet mogelijk!

Bijzetting in een bestaande familiegrafkelder

Aanvraag tot bijzetting in een bestaand familiegrafkelder

Bij een aanvraag tot bijzetting kan de grafkelder nooit worden geopend zonder toestemming van de eigenaar indien niet in de gemeenteboeken staat beschreven aan de wie de grafplaatsen reeds zijn toegekend. Bij ieder overlijden en bij twijfel zal de huidige burgemeester al/niet akkoord toekennen of hierin de eindbeslissing nemen.

De eigenaar van de grafkelder is vaak de partner, nog in leven, of iemand anders, nog in leven, mits goedkeuring van de andere familieleden.

Hij/zij zal instaan voor de betaling van de aankoop-of verlengingskosten van de grafkelder, ongeacht hoe dit verder onderling geregeld wordt, en zal instaan voor het onderhoud van de familiegrafkelder.

Bij het einde van de concessieduur (bv. na 50 jaar) heeft u de mogelijkheid de concessieduur te verlengen/ hernieuwen aan de op dat ogenblik geldende termijnen en tarieven. Deze termijnen en tarieven worden opgesteld door de gemeente.

U kunt meerdere keren verlengen/hernieuwen of deze overdragen van generatie op generatie.

De nieuw aangestelde eigenaar zal na de uitvaartdienst en de betaling een eigenaarsformulier (= concessieformulier) toegestuurd krijgen van de gemeente dat zeker moet bewaard worden.

Begrafenisondernemer Haerens dient, zowel bij inwoners als bij niet-inwoners, telkens een “Toelating tot begraven” aan te vragen aan de
desbetreffende gemeente.

Bij afgifte hiervan wordt uw dierbare overledene officieel aanvaardt op het kerkhof van uw keuze en dit voor altijd of minimum tot het einde van de huidige / vernieuwde grafkelderconcessieduur.

Ontgravingen

Gebeuren enkel op gerechtelijk verzoek, op verzoek van de gemeentelijke diensten of op vraag van de familie pas na de wettelijk gestelde grafrustperiode van 10 jaar!

Wilt u graag meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.